Zamówienia

data ogłoszenia 19.08.2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 9/eduGRANT/2014, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych: TOEIC Bridge, TOEIC Listening & Reading oraz TOEFL dla uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie".

pdf - Pełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 31.07.2014r.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w postępowaniu nr 9/eduGRANT/2014 którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych: TOEIC Bridge, TOEIC Listening & Reading oraz TOEFL dla uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie".

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddzałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdf - Pełna treść zapytania

doc - Formularz oferty

pdf - Oświadczenie

pdf - Umowa

doc - Wykaz zrealizowanych usług

 


data ogłoszenia 09.06.2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompletu podręczników przygotowujących do egzaminu zewnętrznego dla uczestników projektu pn. „eduGRANT - z projektem po nowe technologie".

pdf - Pełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 04.06.2014r.

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania nr 8/eduGRANT/2014, poniżej zamieszczamy pytania i  odpowiedzi

pdf - Odpowiedzi z dnia 05.06.2014

pdf - Odpowiedzi z dnia 04.06.2014


data ogłoszenia 23.05.2014r.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w  postępowaniu nr 8/eduGRANT/2014 na dostawę kompletu podręczników przygotowujących do egzaminu zewnętrznego dla uczestników projektu pn. „eduGRANT - z projektem po nowe technologie".
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddzałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdf - Pełna treść zapytania

doc - Formularz oferty

pdf - Oświadczenie

pdf - Umowa


data ogłoszenia 17.01.2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy dla uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”

pdf - Pełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 20.12.2013r.

W związku z unieważnieniem postępowania nr 6/eduGRANT/2013 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w  postępowaniu nr 7/eduGRANT/2013 na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy, dla uczestników projektu pn. "eduGRANT - z projektem po nowe technologie".
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddziałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdf - Pełna treść zapytania

doc - Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

doc - Oświadczenie potwierdzające czasowe zaangażowanie w realizację projektów w ramach narodowych strategicznych ram odniesienia

doc - Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym

doc - Formularz oferty

pdf - Umowa

pdf - Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego


data ogłoszenia 20.12.2013r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do postępowania nr 6/eduGRANT/2013

pdf - Pełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 09.12.2013r.

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania nr 6/eduGRANT/2013, poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

pdf - Pytania i odpowiedzi

pdf - Pytania i odpowiedzi cz.2 z dnia 11.12.2013


data ogłoszenia 29.11.2013r.

W związku z unieważnieniem postępowania nr 5/eduGRANT/2013 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w  postępowaniu nr 6/eduGRANT/2013 na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy, dla uczestników projektu pn. "eduGRANT - z projektem po nowe technologie".

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddziałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdf - Pełna treść zapytania

doc - Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

doc - Oświadczenie potwierdzające czasowe zaangażowanie w realizację projektów w ramach narodowych strategicznych ram odniesienia

doc - Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym

doc - Formularz oferty

pdf - Umowa

pdf - Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Harmonogram


data ogłoszenia 28.11.2013r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do postępowania nr 5/eduGRANT/2013

pdf - Pełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 08.11.2013r.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w  postępowaniu nr 5/eduGRANT/2013 na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy, dla uczestników projektu pn. "eduGRANT - z projektem po nowe technologie".

W uprzednio prowadzonym postępowaniu nr 3/eduGRANT/2013 r. na zadania o numerach: 2 i 3 nie zostały zawarte umowy z wybranymi w postępowaniu Wykonawcami. W zawiązku z zaistniałą sytuacją postępowanie w zakresie ww. zadań zostaje powtórnie ogłoszone.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddzałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdf - Pełna treść zapytania

doc - Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

doc - Oświadczenie potwierdzające czasowe zaangażowanie w realizację projektów w ramach narodowych strategicznych ram odniesienia

doc - Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym

doc - Formularz oferty

pdf - Umowa

pdf - Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

 


data ogłoszenia 07.11.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wynajmu sal szkoleniowych na terenie województwa śląskiego dla celów realizacji projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”

pdf - Pełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 25.10.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy dla uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”

pdf - Pełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 18.10.2013r.

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w  postępowaniu nr 4/eduGRANT/2013 na świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych na terenie województwa śląskiego dla celów realizacji projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddzałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 pdf - Pełna treść zapytania

doc - Formularz oferty

doc - Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym

pdf - Umowa

pdf - Harmonogram

 


data ogłoszenia 08.10.2013r.

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w  postępowaniu nr 3/eduGRANT/2013 na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy, dla uczestników projektu pn. "eduGRANT - z projektem po nowe technologie".

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddzałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

pdf - Pełna treść zapytania

doc - Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia

doc - Oświadczenie potwierdzające czasowe zaangażowanie w realizację projektów w ramach narodowych strategicznych ram odniesienia

doc - Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym

doc - Formularz oferty

pdf - Umowa

pdf - Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

 


 

data ogłoszenia 12.07.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringu świadczoną dla uczestników projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”

pdf - Pełna treść zawiadomienia

 


data ogłoszenia 25.06.2013r.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w  postępowaniu nr 2/eduGRANT/2013 na świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu pn. "eduGRANT - z projektem po nowe technologie".

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: "eduGRANT - z projektem po nowe technologie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddzałanie 8.1.1.- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pdf
- Pełna treść zapytania ofertowego

doc - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

doc - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

pdf - Załącznik nr 3 - Umowa

Termin złożenia ofert w postępowaniu upływa w dniu 10.07.2013 r.  o godzinie 10:00


data ogłoszenia 29.05.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompletu podręczników do nauki języka angielskiego, dla uczestników projektu pn. „eduGRANT - z projektem po nowe technologie”.

pdfPełna treść zawiadomienia


data ogłoszenia 13.05.2013r.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu na dostawę kompletu podręczników do nauki języka angielskiego, dla uczestników projektu pn. „eduGRANT - z projektem po nowe technologie”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: „eduGRANT – z projektem po nowe technologie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddzałanie 8.1.1. - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentację do postępowania można pobrać poniżej:

pdfZapytanie ofertowe

docZałącznik nr 1 - Formularz oferty

pdfZałącznik nr 2 - Oświadczenie

pdfZałącznik nr 3 - Umowa

Termin złożenia ofert w postępowaniu upływa w dniu 28.05.2013 r.  o godzinie 10:00

Zapraszamy!!!

 


 

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania, zamieszczamy odpowiedzi.

pdf Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania