Szkolenia

PDF- REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU - aktualizacja 19.06.2013r.

 

Szanowni Państwo, zamieszczamy aktualizację regulaminu zwrotu kosztów dojazdu. Jednocześnie informujemy iż dokumenty potwierdzające wydatki poniesione w danym miesiącu na przejazd, należy dostarczyć do 5 dni roboczych każdego następnego miesiąca, do biura projektu:

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Biuro Projektu eduGRANT – z projektem po nowe technologie
ul. Wolności 345a
41-800 Zabrze

 


HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zostały już zakwalifikowane do poszczególnych grup szkoleniowych z Zarządzania projektami (...) i do wszystkich uczestników została przesłana mailem stosowna informacja.

 • Język angielski

  HARMONOGRAMY SZKOLEŃ: JĘZYK ANGIELSKI

  Komunikat:

  Zmiana adresu dla grup w Chorzowie szczegóły w harmonogramach

 • Zarządzanie projektami badawczymi

  HARMONOGRAMY SZKOLEŃ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI

  Komunikat:

  Osoby które zdały test wiedzy z Zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy, zapraszamy do biura projektu, po ich odbiór.

 • Zakres tematyczny

  Zakres tematyczny szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy obejmuje:

  Moduł:

  Zarządzanie projektami badawczymi i innymi – wymiar 16h.

  Moduł:

  Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów badawczych w ramach programów: krajowych, strategicznych, międzynarodowych i innych skierowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz 7 programu Ramowego UE– wymiar 16h.

  Moduł:

  Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów badawczych w ramach programów: krajowych, strategicznych, międzynarodowych i innych skierowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju– wymiar 16h.

  Moduł:

  Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki– wymiar 16h.

  Moduł:

  Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów skierowanych do Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka– wymiar 16h.

  Moduł:

  Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego– wymiar 16h.