Rekrutacja

 

data ogłoszenia 01.08.2013r.

Z dniem 01.08.2013 uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do biura projektu.

Planowany termin zakończenia rekrutacji to 30.10.2013 lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.


 data ogłoszenia 25.06.2013r.

Dnia 31.05.2013 zakończyliśmy rekrutację do projektu.

Osoby które prześlą dokumenty rekrutacyjne po tym terminie, wpisane zostaną na listę rezerwową.


W maju rozpoczniemy szkolenia z j. angielskiego dla pierwszych grup.

Jeszcze w MAJU można zapisać się na szkolenia. Ostatnie wolne MIEJSCA!!!

ZAPASZMY!

Projekt skierowany jest do MIKRO (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), MAŁYCH i ŚREDNICH przedsiębiorstw i ich pracowników, spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,
  • nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w klatach 2007-2011 przez WUP w Katowicach,
  • prowadzą działalność gospodarczą w co najmniej  jednym z poniższych obszarów określonych kodem PKD:


PKD C.21 – produkcja substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych,  produkcja leków, włączając preparaty homeopatyczne,
PKD C.32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając  dentystyczne,
PKD M.72 – badania naukowe i prace rozwojowe,
PKD P.85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną i przesłaniem dokumentów aplikacyjnych.


pdfREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pdfdoc Zał. 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
pdfZał. 2 - FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
pdfZał. 2 a - ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
pdfZał. 3 - OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ DE MINIMIS
pdfZał. 4 - UMOWA SZKOLENIOWA
pdfZał. 5 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pdfZał. 6 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Lista identyfikatorów gmin

Informacje na temat projektu, w tym rekrutacji udzielane są:

- pod numerem telefonu: +48 605-275-502

- mailowo pod adresem: edugrant@frk.pl

Zapraszamy!!