Zakres tematyczny

Szkolenia » Zakres tematyczny

Zakres tematyczny szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy obejmuje:

Moduł:

Zarządzanie projektami badawczymi i innymi – wymiar 16h.

Moduł:

Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów badawczych w ramach programów: krajowych, strategicznych, międzynarodowych i innych skierowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki oraz 7 programu Ramowego UE– wymiar 16h.

Moduł:

Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów badawczych w ramach programów: krajowych, strategicznych, międzynarodowych i innych skierowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju– wymiar 16h.

Moduł:

Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki– wymiar 16h.

Moduł:

Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów skierowanych do Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka– wymiar 16h.

Moduł:

Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania projektów skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego– wymiar 16h.